صنعت بازی سازی ایران

ایران، وسیع ترین کشور در قلب خاورمیانه است. ایران با جمعیت حدود 80 میلیون نفر، بیش ترین جمعیت جوان را در بین تمام کشورهای خاورمیانه داراست. علاوه بر آن، ایران بیش ترین کاربر اینترنت را نیز در بین کشورهای خاورمیانه به خود اختصاص داده است که نشان از نفوذ بالای فنآوری در زندگی روزمره ی ایرانیان دارد.

ایران، قلب تپنده صنعت بازی در خاورمیانه

ایران، وسیع ترین کشور در قلب خاورمیانه است. ایران با جمعیت حدود 80 میلیون نفر، بیش ترین جمعیت جوان را در بین تمام کشورهای خاورمیانه داراست. علاوه بر آن، ایران بیش ترین کاربر اینترنت را نیز در بین کشورهای خاورمیانه به خود اختصاص داده است که نشان از نفوذ بالای فنآوری در زندگی روزمره ی ایرانیان دارد.

بیش از نیمی از جمعیت ایران یعنی حدود 40 میلیون نفر، از گوشی های هوشمند استفاده می کنند که همین مسئله باعث رشد چشم گیر صنایع مرتبط از جمله بازی های موبایلی در ایران شده است.

صنعت بازی در ایران

از نظر وسعت و حجم بازار صنعت بازی، ایران یکی از حجیم ترین و بزرگ ترین بازارهای بازی در منطقه خاورمیانه است.

بیش از 23 میلیون نفر در ایران مخاطب بازی های ویدیویی هستند و به طور میانگین روزانه 79 دقیقه از وقت خود را صرف بازی کردن می کنند. میانگین سنی مخاطبان بازی در ایران هم اکنون به 21 سال رسیده که 67 درصد از آن ها مرد و 33 درصد مابقی را خانم ها تشکیل می دهند.

بیش از 2800 نفر مستقیما با بازی سازی یا مشاغل مرتبط با آن در ایران مشغول به کار هستند و ایران را به قلب تپنده صنعت بازی سازی در خاورمیانه تبدیل کرده اند.

 

 

فرصت های ناب تجارت با ایران در صنعت بازی

- بازار بزرگ بازی های رایانه ای در ایران با 80 میلیون نفر جمعیت

- دسترسی به بازار منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با 381 میلیون نفر جمعیت

- ارتباط با صنعت شکوفا شده بازی های رایانه ای ایران

- دسترسی به بازی های ایرانی برگرفته از داستان های غنی فرهنگ و تمدن ایران

- تولید مشترک با بازی سازان ایرانی با هزینه ای به صرفه

 

بلاک: دانلود کتاب صنعت بازی ایران؛ بازیگران کلیدی

بلاک: دانلود گزارش کامل آمار و ارقام بازار صنعت بازی در ایران

پنجشنبه 27 تیر 1398