بیست و سومین نمایشگاه الکامپ

سرپوش تصویری - بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک، الکامپ از سی تیر تا دوم مرداد در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار میشود.

پنجشنبه 27 تیر 1398