دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی گردشگری سلامت در اردبیل

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در اردبیل روز چهارشنبه با انتشار بیانیه نهایی پایان یافت.

پنجشنبه 27 تیر 1398